Bán gì hôm nay?

Đưa ra DS cổ phiếu có tín hiệu bán trong ngày. Được lọc hoàn toàn tự động bằng hệ thống từ 1700 cổ phiếu trên 3 sàn.
Giúp NĐT hạn chế tối đa cảm xúc trong giao dịch. Thống kê từ 2011 đến nay trên 3 sàn:

  • Tỷ lệ có lời (Winrate): 50%
  • Trung bình mỗi lần lỗ: 5%
  • Trung bình mỗi lần lời: 12%