Chứng chỉ quỹ là gì?

Chứng chỉ quỹ là 1 loại hình chứng khoán, dùng để xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đới với 1 phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán.

Chứng chỉ quỹ sẽ có nhiều loại như: quỹ mở, quỹ ETF, quỹ đóng,… Tuy nhiên loại hình phổ biến và được nhiều nhà đầu tư quan tâm đó chính là quỹ mở

Quỹ mở là phương tiện đầu tư tập thể cho các nhà đầu tư góp vốn vào một tài khoản chung, do Công ty quản lý chuyên nghiệp quản lý để đầu tư với cùng mục đích sinh lời trong tương lai. Lợi nhuận và rủi ro sẽ được chia đều cho các nhà đầu tư, nên sẽ an toàn hơn rất nhiều so với việc nhà đầu tư tự giao dịch cổ phiếu.

Qũy mở là quỹ mở về thời gian, số lượng NĐT và số vốn góp mà không có những giới hạn như quỹ đóng.

Tại sao nên đầu tư vào chứng chỉ quỹ?

Quỹ mở chủ động

Các chuyên gia trong ngành đầu tư sẽ chủ động thay đổi linh hoạt cách thức đầu tư để tăng mức lợi nhuận dựa theo kinh nghiệm phân tích về chứng khoán cùng với đánh giá tình hình kinh tế thị trường.

Tùy thuộc vào sự nhạy bén của các chuyên gia về nền kinh tế thị trường mà lãi suất của Quỹ chủ động có khả năng tăng trưởng cao hơn so với lãi suất chung trên thị trường.

Quỹ mở bị động (QUỸ ETF)

Ngược lại hoàn toàn với Quỹ chủ động, các chuyên gia trong ngành không thể can thiệp vào Quỹ bị động. Các chỉ số tăng giảm trong thị trường đều được mô phỏng, sao chép hoàn toàn theo một số chỉ số thị trường như VNINDEX.

Về khía cạnh lãi suất lợi nhuận, lãi xuất của quỹ chủ động có khả năng cao hơn so với lãi suất của quỹ bị động phụ thuộc vào tình hình đầu tư trong năm.

Huỳnh Đức


Fanpage chính thức của FiCapital.vn
Email: ficapitalvn@gmail.com