Chuỗi video ghi lại những cổ phiếu mình đã đầu tư trong năm 2021 nhằm rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo đồng thời chia sẻ với các bạn về phương pháp mình đang đầu tư.

Chúc các bạn có một năm 2022 đầu tư thành công.

 

Tags: