– Mình tham gia đầu tư chứng khoán cũng hơn 5 năm. Trong quá trình đầu tư mình cũng tham gia nhiều khóa học, từ lớp hơn chục triệu đến lớp chỉ vài triệu. Sau quá trình tham gia nhiều khóa học như vậy, lớp học mình tâm đắc nhất là lớp này. Diễn giả chia sẻ ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu (cho dù bạn làm bất kỳ lĩnh vực nào vẫn có thể hiểu được). Ngoài ra, diễn giả chia sẻ rất nhiệt tình, có tâm, học phí rất rẻ.

– Theo mình thấy, trong đầu tư trước tiên mình nên trang bị kiến thức để tranh thua lỗ, việc học không bao giờ là muộn.

– Năm 2019 khi tổ chức lớp học, mặc dù mình đã học lớp đầu rồi, nhưng khi tổ chức lớp tiếp theo mình vẫn tham gia vì kiến thức về tài chính cũng rất bao la. Mình nghĩ nếu có thể, các bạn nên tham gia khóa học này. Do thời gian này mình cũng bận, nếu không thì mình cũng sẽ tiếp tục tham gia lớp tiếp theo.