Cơ duyên gặp khóa học, tôi cực kỳ hứng thú với phương pháp chọn cổ
phiếu được học. Tôi tham dự liên tiếp 2 khóa. Đây là khóa học thực chiến,
mổ xẻ, phân tích trực tiếp trên những doanh nghiệp đang niêm yết. Tôi ấn tượng khả năng truyền đạt dễ hiểu và sự chân thật của diễn giả. Niềm tin đầu tư chứng khoán của tôi gia tăng rất nhiều sau khóa học. Khi đầu tư thực tế, tôi dần dần cảm nhận phương pháp này mang lại sự tự do thật sự khi đầu tư chứng khoán và mang lại giấc ngủ ngon cho những ai đầu tư thận trọng. Tôi vẫn thường xuyên trao đổi với diễn giả sau khóa học để liên tục trao đổi học hỏi kinh nghiệm. Cảm ơn rất nhiều.